DV TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN - Kế Toán - Luật Tín Thành | Tư Vấn Kế Toán | Tư Vấn Pháp Luật | Dịch Vụ Luật Sư | Báo Cáo Thuế

TIẾN TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TÍN THÀNH (09/08/2004 - 09/08/2024), TÍN THÀNH GROUP GIẢM GIÁ 20% PHÍ CÁC DỊCH VỤ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1.DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

2.DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI MỖI THÁNG

3.DV LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

4.DV GỠ RỐI SỔ SÁCH CŨ BỊ SAI SÓT

5.DV TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN

6.DV LÀM QUYẾT TOÁN GIẢI THỂ CTY

7.DV LÀM THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

8.ĐẠI DIỆN DN QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ

9.DV LÀM HỒ SƠ THUẾ KHI MỚI THÀNH LẬP DN

10.DV ĐẶT IN HOÁ ĐƠN

11.DV ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ KÊ KHAI THUẾ

TÌM KIẾM THÔNG TIN THUẾ - KẾ TOÁN

Từ khóa:

  DV TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN

  DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - KẾ TOÁN
   
   
  Tín Thành Group sẽ tư vấn về các chính sách thuế, kế toán chi tiết, cụ thể cho quý Doanh nghiệp và sau đó Tín Thành Group sẽ đảm nhận thực hiện dịch vụ làm kế toán trọn gói mỗi tháng cho quý Doanh nghiệp, chi tiết tư vấn như sau:
   
  1. Tư vấn về chính sách thuế:
   
  - Đăng ký mã số thuế - kê khai thuế - nộp thuế - hoàn thuế - quyết toán thuế - miễn giảm thuế - hóa đơn – chứng từ - khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế
  - Những sai sót thường gặp cần tránh
  - Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp
   
  2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
   
  - Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
  - Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán
  - Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế
   
  3. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng
   
  - Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
  - Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận
   
  4. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế
   
  - Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán
  - Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu trưc chứng từ
  - Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
  - Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
  - Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm
  - Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)
  - Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN
   
   
   

  DỊCH VỤ PHÁP LUẬT

  1.BẢO VỆ TRANH CHẤP TẠI CÁC CẤP TOÀ ÁN

  2.DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG

  3.TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  4.THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

  5.ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

  6.VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

  - Tư vấn và trả lời thắc mắc pháp luật Thuế, Kế toán, Kinh tế, Doanh nghiệp..

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  LÊ BÁ THƯỜNG

  Nghiên cứu sinh - Luật Sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  MAI TRỌNG AN VINH

  Tiến sĩ Luật sư

  MỤC ĐẶT CÂU HỎI - TRẢ LỜI

  VŨ KIM ĐỒNG

  Luật sư

  TÌM KIẾM THÔNG TIN PHÁP LUẬT

  Từ khóa:

   Online
   40
   Visits
   1.357.301

                0908 35 68 68